ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2540
พระราชทานโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศ Chiang Mai Young Designer Contest 2003
โดยสภาอุตสาหกรรม

นักเรียนโรงเรียนเอื้องดอยคว้ารางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน 2011
โดย คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
Copyright Uangdoi Design Dressmaking School All Rights Reserved.
54 -56 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์/แฟกซ์. +66 53 278 349, มือถือ +66 922 659 919