รู้จักเอื้องดอย

โรงเรียนสอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์

เป็นโรงเรียนวิชาชีพแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการสอนมานานกว่า 35 ปี ครูผู้สอน อาจารย์กฤษณา สุเมธานุภาพ สำเร็จการศึกษาวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูงจาก ESMOD GUERRE-LAVIGNE ETABISSEMENT PRIVE L'Ecole Speciale des Arts et Techniques de la mode และผ่านการดูงานหลายประเทศในยุโรป

สถาบันแห่งนี้คณะครูผู้สอนสามารถสามารถพูดได้หลายภาษา เช่น English, Dutch และ French มีนักเรียนต่างชาติหลายคนที่สำเร็จหลักสูตรการตัดเย็บจากสถาบันแห่งนี้ โดยมอบวุฒิบัตรรับรองความสามารถเป็นภาษาอังกฤษให้ ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นสถาบันวิชาชีพแห่งแรกของเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คือ 'โรงเรียนรางวัลพระราชทานวิชาชีพ' เมื่อปี 2540 เป็นรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจ อย่างยิ่ง เปิดสอนหลักสูตรการตัดเย็น การออกแบบดีไซน์ การปักจักร การปักมุก และหลักสูตรอุตสาหกรรม สนใจติดต่อขอระเบียบการฟรีได้ทุกวัน โทร 053 278349, 081 3861218
Copyright Uangdoi Design Dressmaking School All Rights Reserved.
54 -56 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์/แฟกซ์. +66 53 278 349, มือถือ +66 922 659 919