หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่
โรงเรียนเอื้องหลวงกับการชนะเลิศรางวัลที่ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน 2554
ท่านบัณฑิต ศรีพุทธากูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ให้กับโรงเรียนสอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์ที่ได้รับชนะเลิศ ประเภทการตัดเย็บเสื้อผ้า จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 2554
สำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับรอง โรงเรียนสอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์ มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี พศ.2553
 
รางวัลชนะเลิศการตัดเย็บที่ 1 โดยนางสาว Leah Altman นักศึกษาของโรงเรียนตัดเย็บเสื้อเอื้องดอยดีไซน์ คว้ารางวัลที่ Washington State ,USA. อีกครั้ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2010 แบ่งเป็น รางวัลโชว์ผลงานการตัดเย็บยอดเยี่ยม[Best in Show ] และ รางวัลได้รับการคัดเลือกจากมวลชน [People Choice]
นักเรียนที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนสอนตัดเสื้อ เอื้องดอยดีไซน์ รับประกาศนียบัตรจากรองผู้ว่าฯ จ.เชียงใหม่ในงานตลาดนัดวิชาการ พัฒนาครู ภาคฤดูร้อน ปี 2551 ณ รร.ยุพราชวิทยาลัย
 
Miss Leah Altman นักเรียนจากโรงเรียนเอื้องดอยดีไซน์ ชนะเลิศการประกวดการออกแบบเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่น ในงาน SAN JUAN COUNTY FAIR ที่ Friday Harbor เมืองวอชิงตัน  
ท่านรัฐมนตรีจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีต่อ นางสาว Leah Altman นักเรียนโรงเรียนสอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์ ชนะเลิศการแข่งขัน ประกวดการตัดเย็บเสื้อผ้าสไตล์วัยรุ่น ในงาน San Juan County Fair ที่เมือง Friday Harbor, Washington วันที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ
นายพีระพงษ์ หินขุน รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกายจากผ้าฝ้าย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552
งานพิธีมอบประกาศนียบัตรรุ่น 35 ของ โรงเรียนสอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์ท่านบัณฑิต ศรีพุทธางกูร ผู้อำนวยการคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนจากประเทศภูฎาน และประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2552 ณ ห้องทองกวาว โรงแรมพรพิงค์เชียงใหม่

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
นักเรียนไทยและภูฏาน ที่จบหลักสูตร ได้รับเกียรติจากพระสหายของพระราชินีแห่งประเทศภูฏาน ร่วมแสดงความยินดี โดยถ่ายรูปร่วมกัน
ผู้ที่จบหลักสูตรต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนสอนตัดเสื้อ เอื้องดอยดีไซน์
   
นักเรียนที่อบรมโรงเรียนสอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์


 
Copyright Uangdoi Design Dressmaking School All Rights Reserved.
54 -56 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์/แฟกซ์. +66 53 278 349, มือถือ +66 922 659 919