โรงเรียนเอื้องดอยดีไซน์เปิดสอนหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายตามสมัยนิยม สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการแสดง ออกไนแง่ของความคิดสร้างสรรค์ที่กว้างขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับสีทั้งในทางทฤษฏีและปฏิบัติอย่างมีระบบ รวมถึงความหมายและสุนทรียภาพในการใช้สี ซึ่งมีอิทธิพลต่อการออกแบบสำหรับผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นด้านการออกแบบอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานของวิชาชีพต่อไป หรือเพื่อสร้างแฟ้มผลงานเพื่อใช้ในการสมัครงาน หรือในสถาบันศึกษา

โรงเรียนเปิดหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายตามสมัยนิยม 1 และ 2 เป็นหลักสูตรเร่งรัดระยะเลา 3 อาทิตย์ และ 4 อาทิตย์ ท่านผู้สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรปกติ และวันสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ดำเนินการสอนตลอดปี โดยเปิดสอนเป็นรายเดือน


หลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายตามสมัยนิยม 1
หลักสูตรนี้จะเป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักกับพื้นฐานของการออกแบบและการพัฒนาการทางด้านการวาดรูปในด้านของแฟชั่น นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพคนและสัดส่วนของภาพ การผสมสี เทคนิคการวาดและการแต่งกาย เมื่อเรียนจบหลักสูตร แล้วนักเรียนจะสามารถออกแบบเป็นของตัวเองได้ มีแรงบันดาลใจจากแฟชั่นในยุคสมัยต่างๆ แฟชั่นร่วมสมัยและธรรมชาติ

รวมไปถึงพื้นฐานทางการการเย็บปักถักร้อยการออกแบบลวดลาย ที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบของการออกแบบและแฟชั่น เพื่อนที่จะออกแบบให้กับตัวเองได้ นักเรียนจะได้รับความรู้ทางด้าน:

- สอนวิเคราะห์ตลาด แยกประเภทสินค้าแฟชั่นสากล
- วาดภาพแฟชั่น โครงสร้างหุ่น เสื้อฟ้า ลงสีแสงเงา กับสโตล์เสื้อฟ้าแบบต่างๆ
- จัดคู่สี ผสมผสานสี และลวดลาย
- ออกแบบสร้างสรรค์ สร้างรูปแบบแฟชั่นจากอดีตสู่ปัจจุบันครบองค์ประกอบศรีษะจรดเท้า
- รู้จักประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มแฟชั่นสากลหลักสูตรการออกแบบเครื่องแต่งกายตามสมัยนิยม 2

ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกียวกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแฟชั่นไทยและแฟชั่นตะวันตก นักเรียนจะ สามารถคิดรูปแบบของการออกแบบ เพื่อแสดงถึงแฟชั่นในอดีตที่มีอิทธิพลกับปัจจุบัน จุดประสงค์หลักคือการพัฒนาการออกแบบ ของนักเรียน การวาดภาพและเพิ่มมุมมองของแฟชั่นและการเล่นสี เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะมีการรับรู้ ถึงมุมมองของการออกแบบ รูปแบบของการผสมผสานและสมัยก่อนของการออกแบบ และนักเรียนจะสามารถวาดภาพ ในระดับที่สูงขึ้น ไปด้วยการค้นพบจากรูปแบบของตัวเอง นักเรียนจะสามารถ

- หลักสูตรออกแบบแฟชั่น Theme of Style concept
- การวาดภาพแบบฉับพลัน (Freehand Drawing)
- การวัดจุดเด่นหลัก (Hight Light) เสื้อผ้า
- การค้นหาสโตส์ตัวตน ทำเป็นสันค้าแฟชั่น
- การออกแบบจากแฟชั่นในอดีตสู่ปัจจุบันตาม Trend Fashion (New-Old)

บุคลากร
ครูผู้สอนโดย อาจารย์ธัญนันท์ แดงเดช (ครูแคท)
จบการศึกษาทางด้านการออกแบบแฟชั่น จาก
- สถาบันแดงดีไซน์
- สถาบันตักส์ศิลาแฟชั่น
- อบรมวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์
การสอนและจัดกิจกรรมทางด้านแฟชั่นมาเป็นเวลา 15 ปีจากสถาบันตักส์ศิลาแฟชั่น และเป็นวิทยากรพิเศษอาจารย์พิเศษ ด้านการออกแบบแฟชั่น ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบกธุรกิจแฟชั่นทั่วประเทศ และเปิดสอนพิเศษเป็นกลุ่ม
Copyright Uangdoi Design Dressmaking School All Rights Reserved.
54 -56 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์/แฟกซ์. +66 53 278 349, มือถือ +66 922 659 919