โรงเรียนสอนตัดเสื้อ เอื้องดอยดีไซน์
   โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งแรกของเชียงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา รางวัลพระราชทานปี 2540 จัดการเรียนการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า จนเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป
   ประสบการณ์ในการเรียนการสอนมากกว่า 42 ปี และมีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีทั้งหลักสูตรสำหรับชาวไทยและยังเปิดสอนหลักสูตรสำหรับชาวต่างประเทศ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่สำเร็จหลักสูตรการออกแบบเสื้อผ้าจากประเทศฝรั่งเศส และมีประสบการณ์สูง นอกจากการเรียนการสอนแล้วโรงเรียนยังรับปรึกษาและออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้ารูปแบบต่าง ๆ โดยมีผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดต่าง ๆ มากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพของการเรียนการสอนของโรงเรียน
มีปัญหาเรื่องการออกแบบเสื้อผ้า เชิญปรึกษาที่โรงเรียนเอื้องดอยดีไซน์

หลักสูตรพิเศษ วิชาซ่อมแซมเสื้อผ้า (Specify for Repairing)
เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ท่านไม่ควรมองข้ามความสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เป็นการช่วยเหลือตนเอง และคนในครอบครัว และอาจเป็นอาชีพหลักหรือ อาชีพรอง เพื่อทำรายได้ให้แก่ครอบครัว

วิชาที่สอน
- การลดไซด์/ ขยายไซด์ (take on/ let out)
- การทำให้เข้ารูปทรง (Tapering/ mending)
- การแก้ไขทรงกางเกงยีนส์ (Jeans)
- การแก้ซิป (Zips)
- การติดกระดุม (Buttons)
- การปะชุน (Patehes)
- การแก้ไขชุด (Dress Restyling)
- การตัดความสั้น/ ยาว (Short/ Lengthen)
บางท่านสามารถนำวิชาชีพนี้ไปทำรายได้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ไอล์แลด์ (Ircand) ฝรั่งเศส (France) อิตาลี Italy และสามารถเข้าไปทำงานในสถานประกอบการ Zip yard ได้เป็นอย่างดี 

เปิดสอน วันอังคาร-เสาร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.
หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ 8สัปดาห์ เวลา 9.00-15.00น.
เว้นวันหยุดราชการ และวันนขัตฤกษ์ ต่าง ๆ

 
 

 

 
 ข่าวกิจกรรม
 
 

 
Copyright Uangdoi Design Dressmaking School All Rights Reserved.
54 -56 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์/แฟกซ์. +66 53 278 349, มือถือ +66 922 659 919